CLICCA PER ASCOLTARE IL TESTO
  Ci¨ri di ruvittÓra e spini santi, suddu cantari passÓnnu mi senti, non cantu nŔ p'amuri, nŔ p'amanti pirchý mancu mi passi pi la menti.   Ci¨ri di rosi russi a lu sbucciÓri, amaru l'omu ca fimmini cridi, amaru a cu si fa supraniÓri: lustru di paradisu non ni vidi.   Ci¨ri di gelsuminu rampicanti mi sciÓlu, ridu e cantu allegramenti, tutti li notti li passu cca davanti pi fariti dispettu eternamenti.  

LUI: Vinni a vidýri a tia stidda diana e viviri vurrýa na to- ---funtana

LEI:Ci la sgarrasti cu la mŔ pirsuna v'attinni ca c'appizzi peddi e lana.

 

Ci¨ri ci¨ri ci¨ri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu Ci¨ri ci¨ri ci¨ri di tuttu l'annu, l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

 

Ci¨ri ci¨ri ci¨ri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu Ci¨ri ci¨ri ci¨ri di tuttu l'annu, l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

  Ci¨ri ci¨ri ci¨ri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu Ci¨ri Ci¨ri ci¨ri di tuttu l'annu, l'amuri ca mi dasti ti lu tornu .  

Ci¨ri ci¨ri ci¨ri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu Ci¨ri ci¨ri ci¨ri di tuttu l'annu, l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

Gazzara Home Page