CLICCA PER ASCOLTARE IL TESTO

Vitti na crozza supra nu cannuni. Fui curiusu e ci vosi spiari. Idda m'arrispunniu fu un gran duluri. Muriri senza toccu di campani

E lala lla lleru la lleru la lleru la lleru la lleru lla lla

Si 'nni eru, si 'nni eru li me anni. Si 'nni eru, si 'nni eru nin sacciu dunni. Ora ca su arrivatu ad ottant'anni. Chiamu la vita e morti m'arrispunni.

E lala lla lleru la lleru la lleru la lleru la lleru lla lla

Cunzatimi cunzatimi stu lettu. Ca di li vermi fu mangiatu tuttu. Si nun li scuntu cca lu mè piccatu. Lu scuntu a chidda vita a sangu ruttu.

E lala lla lleru la lleru la lleru la lleru la lleru lla lla, la lla lleru lleru lleru lleru lleru lleru lleru lla lla.

Gazzara Home Page